Podporme spolu finančné vzdelávanie mládeže

Aj vďaka Vašej podpore môžeme bezplatne školiť finančnú gramotnosť žiakov na základných a stredných školách

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.